اعتلای کیفیت اسباب بازی ایرانی

افزایش ارتباط تولیدکنندگان

راهنمایی تولید کنندگان

طبقه بندی تولیدات اسباب بازی

نهاد های مهم و پشتیبان صنعت اسباب بازی در ایران

مجموعه  سرگرمی ها زیر نظر معاونت تولید کانون فعالیت می کند، این مرکز بطور غیر رسمی از سال ۱۳۵۸ و بطور رسمی از سال ۱۳۶۱ به عنوان واحد سرگرمی های سازنده

توضیحات بیشتر

اهمیت صنعت اسباب بازی

حکومت ها برای رشد و بقاء خود به برنامه ریزی توجه ویژه ای دارند و منابع انسانی هر جامعه مهمترین رکن موفقیت آن است از این رو  توجه و تمرکز بر تعلیم و تربیت نسل آینده از اساسی‌ترین دغدغه‌های حکومت‌ها و جوامع است.  چگونگی پرورش کودکان با نقش پذیری آنها در آینده کشور ارت

ادامه ...
qodef-fullwidth-slider

برگزاری نخستین مجمع سالیانه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی

با حضور بزرگان و پیشکسوتان تولید اسباب بازی در ایران

qodef-fullwidth-slider

نشست تبادل تجربیات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان

اولین نشست از این سری