چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی

 

چهارمین جشنواره فیروزه

 

نشست برندینگ در صنعت اسباب بازی

 

نشست برون سپاری در صنعت اسباب بازی

 

نشست قیمت گذاری در صنعت اسباب بازی

 

اولین مجمع سالانه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی

 

اولین نشست تبادل تجربیات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان

 

رویداد تازه ای وجود ندارد …

 

منتظر خبرهای خوب باشید…